Webbard มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ => คำสั่งไปราชการ => ข้อความที่เริ่มโดย: Pr_hom ที่ กันยายน 28, 2021, 11:34:15 am

หัวข้อ: คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 27 กันยายน 2564
เริ่มหัวข้อโดย: Pr_hom ที่ กันยายน 28, 2021, 11:34:15 am
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทยาการจัดการ

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  407/2564  ผศ.ณัฐนันท์  ฐิติยาปราโมทย์  และคณะ  ไปราชการเพื่อบริการวิชาการในพื้นที่ตำบลแม่ลาน  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน  เมื่อระหว่างวันที่  23 - 25  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/TMI3DSjb#A3mTRJfqG60XdOl-k3Pqy2qBlj8yaRuagjTCV79MqKk