Webbard มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ => คำสั่งไปราชการ => ข้อความที่เริ่มโดย: Pr_hom ที่ กันยายน 24, 2021, 02:50:37 pm

หัวข้อ: คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 21 กันยายน 2564
เริ่มหัวข้อโดย: Pr_hom ที่ กันยายน 24, 2021, 02:50:37 pm
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2004/2564  ผศ.จรีรัตน์  สุวรรณื และคณะ  ไปราชการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่จังหวัดลำปาง  มีกำหนดการลงพื้นที่เพื่อเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ  การนำใช้หลักสูตรในการสร้างการเรียนรู้ให้กับตำบลเครือข่าย  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด  อำเภองาว  จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่  22 - 23  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/jIRhRSqa#LNoWDc_dPtf3PN9E2Z18E6aYD3DwJUh4eEFoHxNo_eo

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2006/2564  นางสาวศิริขวัญ  วาวแวว และคณะ  ไปราชการเพื่อ  จัดกิจกรรมจิตอาสามอบถุงปันสุข  ให้กับชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019  ณ  ตำบลแจ้ซ้อน  อำเภอเมืองปาน  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  21  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/PZRnUQIR#RCS2f15P6-oYHvUrZL-dvyyoqsko7kb6ZvrqgMuekAQ