Webbard มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ => คำสั่งไปราชการ => ข้อความที่เริ่มโดย: Pr_hom ที่ กันยายน 24, 2021, 02:37:18 pm

หัวข้อ: คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 17 กันยายน 2564
เริ่มหัวข้อโดย: Pr_hom ที่ กันยายน 24, 2021, 02:37:18 pm
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  1983/2564  ผศ.ศิรญา  จนาศักดิ์  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่ชี้แจงและสำรวจฯ  ณ  พื้นที่ตำบลเถินบุรี  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  20  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/3JQ1xYLJ#SFHZI6EXzTQdiMXRaH4DxdDxWT-_O3jrKWG1RpQmzwc

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  1974/2564  ผศ.ขจรศักดิ์  วงศ์วิราช  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่ชี้แจงแลำสำรวจฯ  ณ  พื้นที่ตำบลแจ้ซ้อน  อำเภอเมืองปาน  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  17  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/OMZnyYyK#0y_pghxA3P6-X3jCC_30ure0QF1E7MZHPGb080pPiHI