Webbard มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ => คำสั่งไปราชการ => ข้อความที่เริ่มโดย: Pr_hom ที่ กันยายน 01, 2021, 06:00:21 pm

หัวข้อ: คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 31 สิงหาคม 2564
เริ่มหัวข้อโดย: Pr_hom ที่ กันยายน 01, 2021, 06:00:21 pm
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  1836/2564  รศ.ดร.ปริเยศ  สิทธิสรวง  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคณะ  ไปราชการเพื่อประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ณ  โรงแรมเขียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่ 7 กันยายน  2564
https://mega.nz/file/7EBjEIBZ#p5vHf6f0Liy2jgq4z-MhPGkivBXp7l0-1nPjnMM-jKc