Webbard มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ => คำสั่งไปราชการ => ข้อความที่เริ่มโดย: Pr_hom ที่ กรกฎาคม 29, 2021, 04:22:01 pm

หัวข้อ: คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 7 กรกฎาคม 2564
เริ่มหัวข้อโดย: Pr_hom ที่ กรกฎาคม 29, 2021, 04:22:01 pm
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.คำสั่งไปราชการเลขที่  1383/2564  อาจารย์สุธิดา พลชำนิ อาจารย์และคณะ ไปราชการเพื่อดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนวัดบ้านแขม ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ในวันที่ 13  กรกฎาคม พ.ศ. 2564

2.คำสั่งไปราชการเลขที่  1377/2564  ผศ.จรีรัตน์ สุวรรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์และคณะ ไปราชการลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำในการเตรียมการจัดการเรียนรู้ หลักสูตร “สุขตามวิถีพอเพียง” ของศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง ในวันที่ 9  กรกฎาคม พ.ศ. 2564
https://mega.nz/file/eQw2ECTA#tlGGyyBz6g2GfYNc9Xmes7qB9OP_b79yU0wrLrfJn-Q

3.คำสั่งไปราชการเลขที่  1381/2564  ผศ.ปณตนนท์ เถียรประภากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์และคณะ ไปราชการโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 และ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในวันที่ 19  กรกฎาคม พ.ศ. 2564
https://mega.nz/file/rIgymCaQ#bmdPFVTlzXCnyslUv2ONc14r1tK5oT0zN_Lg6E_ghcU