Webbard มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ => คำสั่งไปราชการ => ข้อความที่เริ่มโดย: Pr_hom ที่ กรกฎาคม 29, 2021, 04:16:55 pm

หัวข้อ: คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
เริ่มหัวข้อโดย: Pr_hom ที่ กรกฎาคม 29, 2021, 04:16:55 pm
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.คำสั่งไปราชการเลขที่  1315/2564  นางอิสสริยภรณ์ วานิชพิพัฒน์ นักวิชาการศึกษาพิเศษและคณะ ไปราชการโครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับคนพิการ ณ พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี ถนนวัดจองคำ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
https://mega.nz/file/aMogSAAS#GvIHewFU80LKleaM9ig4OYrgNN4Qp11jEHq8n2GObBg

2.คำสั่งไปราชการเลขที่  1323/2564  ผศ.ดร.จรีรัตน์ สุวรรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์และคณะ ไปราชการคัดเลือกผลงาน ที่ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมการแข่งขัน Hackathon ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ระดับภูมิภาคเพื่อเข้าร่วมแข่งขันฯ ณ โรงแรม M2 Hotel Waterside จังหวัดพะเยา ในระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2564
https://mega.nz/file/zIo0UArR#pnGf7uMR7-6bzI_osiwl2p8a8MYfoqoHJb_70_BZUYw

3.คำสั่งไปราชการเลขที่  1324/2564  ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร ผู้ช่วยศาสตราจารย์และคณะ ไปราชการคัดเลือกผลงาน ที่ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมการแข่งขัน Hackathon ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ระดับภูมิภาคเพื่อเข้าร่วมแข่งขันฯ ณ โรงแรม M2 Hotel Waterside จังหวัดพะเยา ในระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2564
https://mega.nz/file/qIggzSYI#vLdEkLw6tnTDeCqWu2XvURwMRc2Ee50a7Yh_mr4HgUs

4.คำสั่งไปราชการเลขที่  1331/2564  อาจารย์ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านบริการวิชาการ ไปราชการร่วมประชุมกิจกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวตะเข็บชายแดน และระเบียงเศรษฐกิจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ พื้นที่เมาะ จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุม กฟผ.แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ในระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม 2564
https://mega.nz/file/vZwwlQYR#ERfjtavFgt0x3eFterpoJbpASakVcOkl3VhLF3_F3xI