Webbard มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ => คำสั่งไปราชการ => ข้อความที่เริ่มโดย: Pr_hom ที่ กรกฎาคม 29, 2021, 04:14:49 pm

หัวข้อ: คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 29 มิถุนายน 2564
เริ่มหัวข้อโดย: Pr_hom ที่ กรกฎาคม 29, 2021, 04:14:49 pm
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.คำสั่งเลขที่ 1303/2564 รศ.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีและคณะ ไปราชการเพื่อติดต่อประสานงานในการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 20  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธานี จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2564
https://mega.nz/file/iVgWSQqB#z70j8IBrATJ50GtQnZfv8-_iCcfuIE-Cbzqs1Psf4Dw