Webbard มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ => คำสั่งไปราชการ => ข้อความที่เริ่มโดย: Pr_hom ที่ กรกฎาคม 29, 2021, 04:07:09 pm

หัวข้อ: คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 16 มิถุนายน 2564
เริ่มหัวข้อโดย: Pr_hom ที่ กรกฎาคม 29, 2021, 04:07:09 pm
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.คำสั่งเลขที่ 1157/2564 ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา และคณะ ไปราชการลงพื้นที่จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลแม่มอก เวทีสำรวจตลาดและวิเคราะห์ตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน  ณ  กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง  ในวันที่ 17 มิถุนายน 2564
https://mega.nz/file/nc4WhJRA#Mkg4KhZfYudZ3_s2WFz-k_BJ-2P95p35DJq5q4T5flg