Webbard มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ => คำสั่งไปราชการ => ข้อความที่เริ่มโดย: Pr_hom ที่ กรกฎาคม 29, 2021, 04:01:48 pm

หัวข้อ: คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2564
เริ่มหัวข้อโดย: Pr_hom ที่ กรกฎาคม 29, 2021, 04:01:48 pm
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.คำสั่งไปราชการเลขที่  1080/2564  รศ.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์  ไปราชการเพื่อประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดลำปาง  ครั้งที่ 3/2564  ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  4 มิถุนายน  2564
https://mega.nz/file/zcg0WKxL#yR-JZ_KFMAjaOWj5nwfPjVxq3dAd3EpArXu5F5PDkS0

2.คำสั่งไปราชการเลขที่  1088/2564  ผศ.ปริตต์  สายสี  ไปราชการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตร์  ณ  จังหวัดลำพูน  เมื่อวันที่  7  มิถุนายน  2564
https://mega.nz/file/GZx23QjA#cV4B3mA0iz2Xnibey0ljNVJq2bF3khrZddZyXbDSzHI

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  1089/2564  อ.ดวงใจ  พุทธวงศ์  ไปราชการเพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักนภาพชุมชนสู่การเป็น Local Trainer  ในพื้นที่จังหวัดลำปาง  ณ  ห้องประชุมของเทศบาลตำบลเวียงมอก  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  เมื่อระหว่างวันที่  8 – 9  มิถุนายน  2564
https://mega.nz/file/XRgAXSrD#G6cZZOhtKtBZY8OQtga_oK46_xjDthlFxRl4BzYiWwY