เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง > สอบถามปัญหาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

งานกิจกรรมมหาลัยต่างๆ

(1/1)

lamdaw:
อยากให้ทางมหาลัยประสานงานกับ นศ มากกว่านี้

เช่นมีงาน  อาจารย์ก็แวะมาดูมั้ง

เผื่อเวลาจริงๆๆ.....จะไมด้ไม่ต้องมาว่า   งานไม่เดินหน้า

ทั้งๆๆที่เราก็เต็มที่

แค่อยากได้คำแนะนำอาจารย์ก็เท่้านั้น

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version