การรับสมัครนักศึกษาใหม่/การประกาศผล > การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

มร.ลป แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทุกคน

(1/2) > >>

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งกำหนดการการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกาา 2554

วันที่ 30 พ.ค 54
เวลา 8.00 น. ณ หอประชุมจันทน์ผา -นักศึกษา ค.บ ทุกหลักสูตร

วันที่ 31 พ.ค 54
คณะมนุษย์ศาสตร์และสัมศาสตร์
เวลา 8.00-12.00 น. ณ หอประชุมจันทน์ผา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เวลา 8.00-12.00 น. ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะวิทยาการจัดการ
เวลา 12.00-17.00 น. ณ หอประชุมจันทน์ผา

คณะวิทยาศาสตร์ (ทั้งหลักสูตร วท.บ. และค.บ.)
เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ ชั้น 8 อาคาร วิทยาการจัดการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เวลา 12.00 น. ณ ชั้น 8 อาคาร วิทยาการจัดการ

วันที่ 1 มิถุนายน 2554
เวลา 8.00 น.
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนทุกคณะ ณ หอประชุมจันทน์ผา

ShizzK:
รับทราบครับผม

miatang33:
รับทราบคร้บ

hello_Gclub:
รรับทราบค่ะ

cocore:
 ;D ;D  ขอบใจจร้า

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version