ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2554-55

แจ้งผู้ไม่มารายงานตัว 20 พ.ค. ให้มารายงานตัว 21 พ.ค. ถึง 12.00 น.

(1/1)

pr.lpru:
แจ้งนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกในการสมัครเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ปีการศึกษา 2554 ที่ไม่ได้มารายงานตัวในวันที่ 20 พ.ค. 2554 ให้มารายงานตัวในวันที่ 21 พ.ค. 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. (ถ้าไม่มารายงานตัวตามกำหนดการ ถือว่าสละสิทธิ์)

pyopyo:
ขอบคุณครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version