การรับสมัครนักศึกษาใหม่/การประกาศผล > การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

แจ้งผู้ไม่มารายงานตัว 20 พ.ค. ให้มารายงานตัว 21 พ.ค. ถึง 12.00 น.

(1/2) > >>

pr.lpru:
แจ้งนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกในการสมัครเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ปีการศึกษา 2554 ที่ไม่ได้มารายงานตัวในวันที่ 20 พ.ค. 2554 ให้มารายงานตัวในวันที่ 21 พ.ค. 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. (ถ้าไม่มารายงานตัวตามกำหนดการ ถือว่าสละสิทธิ์)

taya:
รับทราบค่ะ

miatang33:
รีบมารายงานตัวนะครับ รีบมาเรียนกัน

goldenmap99:
รับทราบครับ..............

Gclub_pro:
รับทราบค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version