ประกวดราคาภายใน/ประกาศผล > ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประจำปี 2554

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
เดือน กุมภาพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๔ ชั้น ๒ และชั้น ๓ จำนวน ๑ งาน
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/pdf_54/February-(1)280254.pdf
เดือน มีนาคม
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารศิลปวัฒนธรรม
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/pdf_54/march-(1)020354-00.pdf
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารกองพัฒนานักศึกษา
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/pdf_54/march-(1)020354-01.pdf
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งบานประตูห้องเรียน อาคาร ๑ และ อาคาร ๗
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/pdf_54/march-(1)020354-02.pdf

mahakhum:
 :P :P :P :P :P

cocore:
 :o :o :o 

Q_DDD:
ขอบคุณค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version