การรับสมัครนักศึกษาใหม่/การประกาศผล > การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ม.ราชภัฏลำปางรับสมัคร นศ.ภาคกศ.บป. เรียนเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
ม.ราชภัฏลำปางรับสมัคร นศ.ภาคกศ.บป. เรียนเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ทั้งที่ลำปางและศูนย์ลำพูน

     นายวิรัช ไชยรักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งว่าเนื่องด้วยในภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจะรับนักศึกษาเข้าศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ศูนย์โรงเรียนจักรคำคณาทร ซึ่งใช้เวลาศึกษาในวันเสาร์ – อาทิตย์ ระดับปริญญาตรี ๔ ปี และระดับปริญญาตรี ๔ ปี (เทียบโอนรายวิชา) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ในสาขาวิชาต่างๆ เช่น รัฐประศาสนศาสตร์ (ศศ.บ.) การจัดการทั่วไป การบัญชี ซึ่งทางมหาวิทยาลัยกำหนดให้ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาสามารถยื่นใบสมัครได้ ระหว่างระหว่างวันที่ ๒๒ มกราคม – ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ศูนย์โรงเรียนจักรคำคณาทร (รับสมัครเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)
ในส่วนของการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ รุ่นที่ ๒๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ ซึ่งเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางนั้นทางมหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ๔ ปี และระดับปริญญาตรี ๔ ปี (เทียบโอนรายวิชา) ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาต่างๆ โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๒ มกราคม – ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ งานบริการการศึกษา อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
   ทั้งนี้ในส่วนของผู้ที่สนใจต้องการสอบถามสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครหรือรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่กองบริการการศึกษา ชั้น ๑ อาคารโอฬารฯ มหาวิทยาลัย         ราชภัฏลำปาง โทร.๐๕๔-๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๓๘๕๐ หรือ
อ่านรายละเอียดประกาศการรับสมัครได้ที่ www.lpru.ac.th

GARAWAR:
น่าสนจัง

wtulite:
น่าสนใจมากค่ะ

Gclub_IV:
รับทราบค่ะ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gclub,บาคาร่า, แทงบอล,ป๊อกเด้งออนไลน์,คาสิโนออนไลน์

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version