ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2554-55

เทคโนฯอุตสาหกรรมฝึกสมาธินศ.ภายในคณะ

(1/1)

pr.lpru:
เทคโนฯอุตสาหกรรมฝึกสมาธินศ.ภายในคณะหวังใช้คุณธรรมร่วมพัฒนาการเรียนการสอน
   อาจารย์วิเชษฐ ยิ้มละมัย รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งว่า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการฝึกอบรมการฝึกสมาธิคุณธรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษาภายในคณะ ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ และวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมบัวตองมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อให้นักศึกษาได้นำการฝึกสมาธิและคุณธรรมไปพัฒนาระบบการเรียนของตนเองเพื่อพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งทางคณะได้นิมนต์พระครูสังวรสุตกิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุญวาทย์ฯ เป็นพระวิทยากรในการอบรมดังกล่าว

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version