ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2554-55

ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓

(1/1)

pr.lpru:
                ตามที่จังหวัดลำปางได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ สวนสาธรณะเขลางค์นครเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อแสดงออกถึงความสามัคคีของบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ จึงขอความร่วมมือจากทุกคณะ/สถาบัน/สำนัก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
          ๑.ขอให้ท่านหรือตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วมงานอย่างน้อย ภาคเช้า จำนวน ๑ คน และภาคค่ำจำนวน ๑ คน
          ๒.การแต่งกาย
              ภาคเช้า ข้าราชการให้แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ (กางเกงสีดำ/กระโปรงสีดำ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสวมหมวก) บุคลากรอื่นแต่งกายชุดไทยพระราชทาน หรือชุดสุภาพสวมสูทเบเซอร์
              ภาคบ่าย ให้แต่งกายสวมเสื้อยืดโปโลสีชมพู สวมสูทเบเซอร์
          ๓.การเดินทาง
             ภาคเช้า  รถออกจากมหาวิทยาลัย ณ บริเวณหลังอาคาร ๑ คณะครุศาสตร์ เวลา ๐๕.๓๐ น.
             ภาคบ่าย รถออกจากมหาวิทยาลัย ณ บริเวณหลังอาคาร ๑ คณะครุศาสตร์ เวลา

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version