ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2554-55

สถาบันภาษา จัดอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร CU-TEP

(1/1)

pr.lpru:
                     สถาบันภาษา จัดอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร CU-TEP เพื่อการศึกษาต่อสำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรมหาวิทยาลัย และบุคคลที่สนใจดำเนินการอบรมทุกวันจันทร์และวันเสาร์ เวลา ๑๖.๐๐-๑๙.๐๐ น. ระหว่างวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓-๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ ที่ห้องอบรมสถาบันภาษา
                    สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โทร.๐๕๔-๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๖๐๐๒ อาคาร๖ ชั้น๑ ทุกวันเวลาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง M.๐๘๑-๙๕๐๒๓๔๐

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version