ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2554-55

จังหวัดลำปางร่วมกับม.ราชภัฏลำปางและอบจ.ลำปางจัดงานสโมสรสันนิบาต ปี ๕๓

(1/1)

pr.lpru:
จังหวัดลำปางร่วมกับม.ราชภัฏลำปางและอบจ.ลำปางจัดงานสโมสรสันนิบาต ปี ๕๓  ถวายราชสดุดีในหลวง
   จังหวัดลำปางร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดลำปางจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๓ เพื่อถวายราชสดุดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กำหนดจัดงานวันที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๕๓
   นายวิรัช ไชยรักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวามหาราช ปี ๒๕๕๓ ทางจังหวัดลำปางร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว เทศบาลตำบลเกาะคา หอการค้าจังหวัดลำปางและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดลำปาง ได้ร่วมกันจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๕๓ ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. โดยมีนายอธิคม สุพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี
   ทั้งนี้ การจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลำปางนั้น ทางจังหวัดลำปางและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางพร้อมด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดลำปาง จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีและในปีนี้เป็นปีที่ ๕ ที่หน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดลำปางได้ร่วมมือกันจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษาและเพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคลและถวายความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยภายในงานจะมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารของหน่วยงานภาคเอกชนในจังหวัดลำปางเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
   นอกจากนี้ ในส่วนของกิจกรรมภายในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลำปาง ปะจำปี ๒๕๕๓ ซึ่งจะมีพิธีถวายพระพรชัยมงคลของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดลำปางและหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารหน่วยงานเอกชนแล้ว ยังมีการบรรเลงเพลงของวงโยธวาทิตของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง และการจุดพลุ ดอกไม้ไฟและการปล่อย   โคมลอยเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ ดวงเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวโรกาสดังกล่าวด้วย

cocore:
ขอบคุณมากๆนะคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version