ข่าวประชาสัมพันธ์ > New Clipping ประจำปี 2558

กฤตภาคข่าวประจำปี 2562 เดือนมิถันายน สัปดาห์ที่ 2

(1/1)

Pr_hom:
1.นสพ แมงมุม มร.ลป ม.ราชภัฏลำปางจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรเรืาองแนวทางการประเมินผลการสอนเพื่อกำหนดตำแหน่ง
https://mega.nz/#!jV4WDarZ!mRqPWMLk3un22NNlM2GDMpAkUe3lw1ZI-PyWHwBydYg

2.นสพ แมงมุม มร.ลป มอบโล่ห์เกียรติยศศิษย์ดีเด่น
https://mega.nz/#!ecggDayC!ojVavfHGFVYDkAhNOITHrdk7GAkc8ZoQa-CNouPoBD8

3.นสพ แมงมุม มร.ลป มาลำปางไม่ลำพัง
https://mega.nz/#!KAwCHIhQ!PQcX-_i_POxI2zMchtwddvSjkvZdRJlTdBs27LOoIik

4.นสพ ลานนาโพสต์ มร.ลป ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏลำปาง
https://mega.nz/#!zMpWQIBB!tjseAap7ZurADUfA3TpgNXtGzXiKmsesey2KIUEQq2U

5..นสพ แมงมุม มร.ลป รักษาการอธิการบดี ม.ราชภัฏลำปาง มอบถ้วยรางวัลให้แก่นักวิ่งชนะเลิศ และรองชนะเลิศ
https://mega.nz/#!DNpE0QaT!Ls_xNfN_uiMsye0WWrmdt4qls9UlWsw6_tZDIB9-i7M

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version