ข่าวประชาสัมพันธ์ > New Clipping ประจำปี 2558

กฤตภาคข่าวประจำปี 2562 เดือนกุมภาพนธ์ สัปดาห์ที่ 3

(1/1)

Pr_hom:
1.นส แมงมุม มร.ลป ม.ราชภัฏลำปาง จัดเวที่เสนอผลงานวิจัยโครงการพัฒนา
https://mega.nz/#!uZ5y0YAR!NUhZ7PwJPedhZk87pumUGLDShU_XORkzCJUkkgEjR8I

2.นส ลานนาโพสต์ มร.ลป นานาชาติสัมพันธ์
https://mega.nz/#!idog3S5K!1iWMj-w8P8chcSo_GZk9qAWxpQrpAQrEWi4yrGoJMSA

3.นสพ.ลานนาโพสต์ มร.ลป ปัจฉิมนิเทศ นศ แลกเปลี่ยน
https://mega.nz/#!rdhEACLR!QCTjeP6hmbVVNvmTefDOPPTCqTWj0UDPEbpeDkA2cok

4.นสพลานนาโพสต์ มร.ลป ม.ราชภัฏลำปางจัดเวทีนำเสนองานวิจัย พื้นที่โครงการวิจัยและพัฒนานวัตรตกรรมการจัดการตนเองของชุมชน
https://mega.nz/#!mEgizKpA!QQXekflsJnoOICiCaGFhFBsDxYq_lUCmfzJ6BsLWoPU

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version