ผู้เขียน หัวข้อ: ม.ราชภัฏลำปางเปิดตัวน้ำดื่มตราพังงา จำหน่ายราคาย่อมเยา  (อ่าน 5786 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
ม.ราชภัฏลำปางเปิดตัวน้ำดื่มตราพังงา จำหน่ายราคาย่อมเยา
   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเปิดตัวน้ำดื่มภายใต้ตราพังงา ดำเนินการจัดจำหน่ายโดยคณะวิทยาการจัดการ หวังเป็นหน่วยฝึกประสบการณ์นักศึกษาและเพื่อบริการน้ำดื่มแก่คณาจารย์และนักศึกษา
   รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า คณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนินทำโครงการน้ำดื่มภายใต้ตราพังงา ในการจัดจำหน่ายทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกโดยจะมีน้ำดื่มตราพังงา ๒ ขนาดคือ ชนิดขวดใส ๖๐๐ ซีซี (แพค ๑๒ ขวด) จัดจำหน่ายในราคา ๕๕ บาท และชนิดน้ำแก้ว ๒๒๐ ซีซี (แพค ๔๘ แก้ว) จัดจำหน่ายในราคา ๙๐ บาท ซึ่งผลิตและบรรจุโดยบริษัทที่ได้มาตรฐาน มีกระบวนการผลิตที่สะอาดถูกหลังวิชาการและอนามัย โดยการจัดจัดหน่ายนั้นจะดำเนินการจัดจำหน่าย ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งผู้สนใจสามารถสั่งซื้อได้ ณ สำนักงานคณะหรือหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ คุณประภา ไชยมงคล โทร.๐๘๙-๗๕๕๓๙๖๓ หรือเจ้าหน้าที่ประจำคณะ คุณนิโลบล ฟั่นคำอ้าย โทร.๐๘๖-๙๑๒๖๘๗๘
   ในการดำเนินโครงการน้ำดื่มตราพังงา ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางนั้น ทางคณะมุ่งที่จะเสริมสร้างประสบการณ์ของนักศึกษาภายในคณะในสาขาวิชาต่าง ๆ จัดการเรียนการสอนควบคู่กับการดำเนินโครงการเช่นนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีสามารถใช้การดำเนินโครงการเป็นหน่วยฝึกประสบการณ์ทางด้านการบัญชี  นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดสามารถเข้ามาศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับแผนการตลาด นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป สามารถเข้ามาศึกษาและฝึกประสบการณ์ทางด้านระบบการบริหารจัดการภายในโครงการ หรือนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ก็สามารถเข้ามาเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ทางด้านการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งการผลิตสื่อเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์น้ำดื่มตราพังงาเป็นต้น ซึ่งนอกเหนือจากจะเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาควบคู่กับการเรียนการสอนแล้วน้ำดื่มตราพังงาจะเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ของคณะวิทยาการจัดการอย่างเป็นรูปธรรม
   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวในตอนท้ายว่า สำหรับตราของน้ำดื่มที่เป็นตราพังงานั้น มาจากการนำตราของคณะวิทยาการจัดการมาเป็นตราของน้ำดื่ม ซึ่งตราของคณะคือรูปพังงาของเรือ ซึ่งมีความหมายว่า  เครื่องมือหรือสิ่งที่จะนำพาให้มุ่งตรงไปยังเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงนำทางไปสู่การค้นพบ และการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ โดยทางคณะได้นำพังงาของเรือไปเป็นตราของน้ำดื่มและใช้เป็นชื่อน้ำดื่มตราพังงา ด้วย