ผู้เขียน หัวข้อ: มร.ลป.แจ้งเป็นสนามสอบตำรวจและให้ผู้ติดต่อราชการติดต่อวันถัดไป  (อ่าน 3457 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
มร.ลป.แจ้งเป็นสนามสอบตำรวจและให้ผู้ติดต่อราชการติดต่อวันถัดไป
   ม.ราชภัฏลำปางแจ้งการเป็นสนามสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำรวจชั้นประทวนในวันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๓ นี้ โดยขอความร่วมมือผู้ติดต่อราชการให้มาติดต่อในวันถัดไปแทน
   ผศ.เล็ก แสงมีอานุภาพ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งว่า เนื่องด้วยในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้รับการมอบหมายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๕ จังหวัดลำปาง ให้เป็นสนามสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปี ๒๕๕๓ ซึ่งได้เลือนจากกำหนดการเดิมเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา ทั้งนี้การเป็นสนามสอบดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะใช้อาคารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอาทิเช่นอาคารโอฬารฯ อาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ อาคารคณะวิทยาการจัดการ อาคารคณะครุศาสตร์ เป็นต้น เป็นสนามสอบ
   ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการจัดสอบ ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ประกาศหยุดการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ในวันที่ ๒๔-๒๕ เมษายน ๒๕๕๓ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการจัดห้องสอบและดำเนินการสอบ รวมทั้งทางมหาวิทยาลัยขอความร่วมมือผู้ที่ติดต่อราชการกับทางมหาวิทยาลัยในวันดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยขอให้เดินทางมาติดต่อราชการในวันถัดไปหลังจากเสร็จสิ้นการสอบบรรจุดังกล่าวด้วย