ประกวดราคาภายใน/ประกาศผล > ประกาศ ประกวดราคา/ซื้อ/จ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประจำเดือน กรกฎาคม 2553

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถคณะวิทยาการจัดการ
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-53/Check_price-July-(0)140753.pdf

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคอนกรีตลอนคุมดาดฟ้าอาคารอาลัมพาง
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-53/Check_price-July-(0-1)140753.pdf

เรื่อง สอบราคาซื้อชุดขุดหลังแทรกเตอร์
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-53/Check_price-July-(01)140753.pdf

เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุกอเนกประสงค์ (รถอีแต๋น) จำนวน 1 คัน
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-53/Check_price-July-(1)140753.pdf

เรื่อง สอบราคาซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 100 เครื่อง
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-53/Check_price-July-(100)140753.pdf

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-53/Check_price-July-(2)140753.pdf

เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศจำนวน 3 รายการ
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-53/Check_price-July-(3)140753.pdf

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version