ห้องศิษย์เก่ามร.ลป-ข่าวสารต่างๆ > ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ข่าว-ศิษย์เก่า

กำหนดการโครงการ Neat Project #3 (รอบตัดสิน)..22 สค 55 ณ หอประชุมจันทน์ผา

(1/1)

พชรพร แก้วประเสริฐ:
กำหนดการโครงการ Neat Project #3 (รอบตัดสิน)
วันพุธ ที่ 20 สิงหาคม 2555  เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ  หอประชุมจันทน์ผา   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

12.30 น.   :    นักศึกษารหัส 55 ทุกคน ลงทะเบียนเข้าหอประชุม
13:00 น.   :   วงดนตรีเล่นเปิด 2 เพลง
13.20 น.     :   พิธีกรกล่าวแนะนำถึงจุดประสงค์ของการจัดงานและเชิญประธานกล่าวเปิดงาน  Neat Project #3 รอบตัดสิน
13.30 น.              :          ประธานเปิดโครงการรอบตัดสิน (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา)
13.40 น.   :   เปิดตัวผู้เข้าประกวด  20 คนสุดท้าย  แนะนำตัวและตอบคำถามโดยให้ผู้ประกวดสุ่มเลือกซองคำถาม
14.50 น.   :   กิจกรรมโดยทีมงานจาก TRUE 
15.00 น.    :     วงดนตรีเล่น 4 เพลง
15.30 น.   :   การประกาศผลการตัดสิน ผู้เข้าประกวด โครงการ Neat Project #3
      พิธีมอบรางวัล และแจกรางวัลผู้ร่วมโหวต
16:00 น.   :   การแสดงมินิคอนเสริต์ของศิลปินวง HUM (ปิดงาน)

----------------------------------------------------
หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม   นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version