ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวจากฝ่ายประชาสัมพันธ์

หนังสือไปราชการลงรับวันที่ 1 มิถุนายน 2555

(1/1)

pr_jip:
1.   ผศ.วิพัฒน์  หมั่นการ  รองอธิการบดี  ไปราชการเรื่อง  การจัดการวิจัยในระบบอุดมศึกษาเพื่อรับใช้สังคม  ชุมชน  ท้องถิ่น  ณ  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค  เมืองทองธานี  จ.นนทบุรี  เมื่อวันที่  22  มิถุนายน  2555 

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version