ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวจากฝ่ายประชาสัมพันธ์

หนังสือไปราชการลงรับวันที่ 8 พฤษภาคม 2555

(1/1)

pr_jip:
1.   ผศ.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์  รองอธิการบดี  ไปราชการร่วมสังเกตการณ์การประชุม  4  สภามหาวิทยาลัย  ประจำปี  2555 
จังหวัดนนทบุรี  ระหว่างวันที่  17 – 18  พฤษภาคม  2555 
2.   นางพรรณวิภา  บุญมา  หน.งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ  ไปราชการเรื่องเครื่องราชฯ  ณ  กรุงเทพ  เมื่อวันที่  13  พฤษภาคม  2555

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version