ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2554-55

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียง จัดงานวันนัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ 2/2555

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียง จัดงานวันนัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ 2/2555 :-* :-* :-*

http://www.lpru.ac.th/news_55/June/Scan-020655.pdf

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version