ผู้เขียน หัวข้อ: สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัดแจ้งข่าวสารเรื่อง ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกทราบทั่วกัน  (อ่าน 8469 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ผู้ดูแลระบบ-webboard

 • Administrator
 • lpru 05

 • ออฟไลน์
 • *****

 • 849
 • การ์ม่า:
  +1/-3
 • ข้อความส่วนบุคคล
  webmaster-lpru
  • ดูรายละเอียด
  • http://netra.lpru.ac.th/~phsakong/
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด ได้จัดสรรเงินทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำปี ๒๕๕๕ จำนวน ๑,๕๒๙ ทุน ๆ ละ ๑,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) สำหรับหน่วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับโควตาทุน จำนวน ๓๙ ทุน โดยทางสหกรณ์ได้มอบหมายให้ นางพรรณวิภา บุญมา ผู้ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด หน่วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุน พร้อมทั้งให้ส่งรายชื่อสมาชิกและบุตรผู้ได้รับทุนพร้อมหลักฐาน ส่งถึงสหกรณ์ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

หลักฐานการขอรับทุน มีดังนี้

๑. แบบขอรับทุนการศึกษาบุตร จำนวน ๑ ฉบับ

๒. สำเนาทะเบียนบ้านของบุตร จำนวน ๑ ฉบับ

๓. สำเนาหลักฐานแสดงผลการเรียนของบุตร หรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษาหรือหลักฐานประกอบอื่น ๆ จำนวน ๑ ฉบับ

หลักเกณฑ์ในการขอรับทุน มีดังนี้

๑. บุตรที่ขอรับทุนอายุต้องไม่เกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์

๒. บุตรที่ขอรับทุนวุฒิการศึกษาไม่สูงกว่าปริญญาตรี

       สหกรณ์จะจ่ายทุนการศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รายเดือนของสมาชิก กรณีสมาชิกที่ยังไม่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รายเดือนให้เปิดบัญชีกับสหกรณ์ก่อน

        ดังนั้น จึงแจ้งให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด ทุกท่านทราบ ท่านใดมีความประสงค์จะขอรับทุน ให้ส่งแบบขอรับทุนพร้อมหลักฐานดังกล่าวแล้ว โดยตรงที่ นางพรรณวิภา บุญมา งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ ชั้น ๒ อาคารโอฬารฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ หากมีสมาชิกยื่นแบบขอรับทุนเกิน ๓๙ ราย จะพิจารณาให้ผู้ที่ยังไม่เคยได้รับทุนมีสิทธิ์ได้รับทุนเป็นอันดับแรก

cocore

 • บุคคลทั่วไป

darkmany

 • lpru 02

 • ออฟไลน์
 • **

 • 88
 • การ์ม่า:
  +0/-0
  • ดูรายละเอียด
  • คาสิโนออนไลน์
แบบนี้เหมือนเป็นการมอบโอกาสให้กับเด็กๆค่ะ ดีมากๆเลย
การเล่น คาสิโนออนไลน์ ไม่ได้ทำให้รวยยิ่งเล่นยิ่งทำให้จนจงรู้ไว้