การรับสมัครนักศึกษาใหม่/การประกาศผล > การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

การรับนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
เรื่อง    การรับนักศึกษาภาคปกติ   ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  (เพิ่มเติม)
———————————-

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ไปแล้วนั้น  ปรากฏว่าขณะนี้มหาวิทยาลัยยังสามารถรับ นักศึกษาเพิ่มเติมได้อีกจำนวนหนึ่ง  มหาวิทยาลัยจึงประกาศรับนักศึกษา  (เพิ่มเติม)  ดังนี้

http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=7314

Gclub_IV:
รับทราบค่ะ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gclub,บาคาร่า, แทงบอล,ป๊อกเด้งออนไลน์,คาสิโนออนไลน์

hello_Gclub:
ขอบคุณค่ะ  ;D

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version