ประกาศรับสมัครงาน > ประกาศรับสมัครหน่วยงานภายนอก

ทำงาน-เรียน-เที่ยวในออสเตรเลียกับโครงการออแพร์

(1/1)

thaius:
บริษัทไทยแอนด์อเมริกัน คัลเชอรัลเอ็กซเชนจ์ จำกัด ประกาศรับเยาวชนหญิงเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในประเทศออสเตรเลีย กับโครงการ Au Pair in Australia โดยทำหน้าที่ดูแลเด็กให้กับครอบครัวชาวออสเตรเลียน 30-35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ พร้อมห้องพักส่วนตัว-อาหาร, ได้เรียน, เที่ยว และรับรายได้มากกว่าเดือนละ 20,000 บาท เพียงมีคุณสมบัติจบการศึกษาระดับปริญญาตรี, อายุไม่เกิน 30 ปี, มีผลการสอบ IELTS 4.5 ขึ้นไป และพรัอมเปิดโลกทัศน์ในต่างประเทศ สนใจติดต่อได้ทันทีที่
บริษัทไทยและอเมริกัน คัลเชอรัล เอ็กซเชนจ์ จำกัด
412/63 อาคารบ้านพหลโยธินเพลส ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ
เบอร์โทรศัพท์ (02)619-1017, 619-1048
หรือที่เว็บไซด์ www.thaiaupair.com
สาขาขอนแก่น : 936/13 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง 40000
โทรศัพท์: 043-227152, 089-712-0776

สาขาเชียงใหม่: ชั้น 2 อาคารศิริพานิช ถ.ห้วยแก้ว 50200
โทรศัพท์: 053-400977

iamgointer:
ได้เรียน + ทำงาน งี้ก็ดีนะครับ ได้ความรู้ ได้รายได้

cocore:
 ;D ;D

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version