ประกาศรับสมัครงาน > ประกาศรับสมัครหน่วยงานภายนอก

ทำงาน-เรียน-เที่ยวในแคนาดากับโครงการแคร์กิฟเวอร์

(1/1)

thaius:
หากคุณต้องการทำงานในแคนาดาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กับบริษัทที่น่าเชื่อถือ เราพร้อมให้คำแนะนำ  รับเฉพาะผู้มีประสบการณ์ด้านครู, พยาบาล หรือจบการศึกษาด้านครุศาสตร์ หรือพยาบาลศาสตร์ อายุระหว่าง 19-40 ปี โดยมีรายได้มากกว่า 600,000 บาทต่อปี มีที่พัก-อาหาร โดยอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวแคนาเดียนเสมือนสมาชิกในครอบครัว ได้ท่องเที่ยวและฝึกภาษา ทำงานครบ 2 ปีมีสิทธิขอเป็นผู้พำนักในประเทศถาวร หรือขอเป็นพลเมืองของประเทศสนใจติดต่อได้ทันทีที่

บริษัทไทยและอเมริกัน คัลเชอรัล เอ็กซเชนจ์ จำกัด
412/63 อาคารบ้านพหลโยธินเพลส ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ
เบอร์โทรศัพท์ (02)619-1017, 619-1048
หรือที่เว็บไซด์ www.thaiaupair.com
สาขาขอนแก่น : 936/13 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง 40000
โทรศัพท์: 043-227152, 089-712-0776

สาขาเชียงใหม่: ชั้น 2 อาคารศิริพานิช ถ.ห้วยแก้ว 50200
โทรศัพท์: 053-400977

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version