ประกาศรับสมัครงาน > ประกาศรับสมัครหน่วยงานภายนอก

โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียนเปิดรับสมัคร ครู ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6)

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน (ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี) เปิดรับสมัคร ครู ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6) และมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) คุณสมบัติ : (1) คุรุศาสตรบัณฑิต หรือ (2) ปริญญาตรี เอกภาษาอังกฤษ/คณิตศาสตร์/​ภาษาไทย/วิทยาศาสตร์/​คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี /สังคมศาสตร์/การบัญชี

หากคุณสนใจกรุณาติดต่อ 081-185-1414/081-185-1313

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version