ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝากข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

การประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4 (NCIT 2012)

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
    คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้รับความร่วมมือของสถาบันการศึกษาที่ดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 14 สถาบัน ดำเนินการจัดงานการประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4 (NCIT 2012) [http://ncit2012.mut.ac.th or http://www.ncit.in.th] ขยายเวลารับบทความ ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555

Authors are invited to submit full papers describing original research. Areas of interest includes, but are not limited to the following colloquium tracks:
 

1. Artificial Intelligence
 *Computational Intelligence
 *Intelligent Agents
 *Machine Learning
 *Data Mining and Knowledge Discovery
 *Information Retrieval
 *Image Processing
 *Pattern Recognition
 *Natural Language Processing
 *Robotics and Automation
 *Industrial Applications of AI
 
 2. Multimedia and Human-Computer Interaction (HCI)
 *Multimedia and Interactive Systems
 *HCI Theories and Design Issues
 *Groupware/Computer Supported Cooperative Work
 *Web and Game Design
 *Computer Graphics and Animation
 *Multimedia Data Processing
 
3. Information Systems Technology and Applications
 *Collaboration, Cross-Culture, Cross-Organization Systems
 *Global Monitoring and Crisis Management Systems
 *Simulation and Modeling
 *Data Warehouse
 *Enterprise Systems and Integration
 *Information Systems Infrastructures and Processes in Practices
 *Implementation and Testing Technology
 *Quality and Security Management
 *Knowledge Engineering and Knowledge-Based Systems
 *Human Language Technology Integration
 *Software Design and Development Framework
 *Business Intelligen
 
4. Communications and Networking
 *Wireless and Mobile Networking
 *Ad Hoc, P2P, Mobile IP Networks, Wi-Fi, Wi-MAX
 *Mobility, Location, and Handoff Management
 *Internet and Network Applications
 *Network Security and Management
 *QoS, Reliability, and Performance Modeling
 *Network Architectures and Protocols
 *Intelligent and Next Generation Networks
 *Broadband and High-speed Networks
 
5. Platform Technologies
 *Enterprise Computing Architecture
 *Cloud Computing
 *Grid and Cluster Computing
 *Embedded and Ubiquitous Computing
 *Service Oriented Architecture
 
6. IT Management
 *IT Governance
 *IT Compliance Management
 *IT Investment Evaluation
 *Service Science
 
7. Social and Professional Issues
 *Ethical and Social Context of Computing
 *Information Privacy
 *Legislative and Legal Issues
 *Professional Practices
 
8. Web and Internet Technologies
 *Online communities, social computing
 *XML, Metamodeling and Meta-Knowledge Representation, Web Content Management
 *Web Service and Web Engineering
 *Web Systems Integration and Agent Technology
 *E-Society, E-Business, E-Government and E-Service
 *Ontology and Semantic Web
 *Web Standardization
 
9. Digital Forens
 *Innovative approaches to investigations
 *Investigations requiring network forensics
 *Cell phone, handheld device, and smart phone forensics
 *Forensic analysis of images and video
 
10. Information Technology in Industry
 *Information Technology in Health Care Industry
 *Information Technology in Retail and Wholesale Industry
 *Information Technology in Tourism (Hotel and Restaurant) Industry
 *Information Technology in Transport and Communication Industry
 *Information Technology in Financial Industry
 *Information Technology in Real Estate Industry
 
11. Other related Topics

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version