ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝากข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

ร่วมประกวดสารคดีวิทยุและสปอตวิทยุ “รักไทย รักเกษตร” ชิงเงินรางวัลกว่า 30,000 บาท

(1/1)

DCMJU:
ร่วมปลุกกระแสให้คนไยเชิดชูเกษตรกรไทย
ในการประกวดสารคดีวิทยุและสปอตวิทยุ “รักไทย รักเกษตร”

   คณะสารสนเศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับผลิตภัณฑ์ข้าวตราฉัตร และเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ซี.พี. 888 จัดโครงการประกวดสารคดีวิทยุและสปอตวิทยุในหัวข้อ “รักไทย รักเกษตร” ชิงเงินรางวัลกว่า  30,000 บาท

   รองศาสตร์ตราจารย์  ดร.วิทยา   ดำรงเกรียติศักดิ์  คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า “สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม เกษตรไทยคือ ผู้ผลิตอาหารเลี้ยงคนระดับโลก เป็นผู้ที่ทำงานหนัก อดทนและมีความงดงามในวิถีการดำรงชีวิต ช่วงเวลาที่ผ่านมาเกษตรกรไทยต้องเผชิญหน้ากับปัญหาวิกฤติหลายประการ ทั้งภัยพิบัติ สภาพดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงจนส่งผลกระทบต่อผลผลิตและการกำเนิดชีวิต”

   จากแนวคิดดังกล่าว คณะฯ จึงจัดการประกวดสารคดีวิทยุและสปอตวิทยุในหัวข้อ “รักไทย รักเกษตร” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ใช้สื่อวิยุเพื่อการรณรงค์ สร้างขวัญกำลังใจให้เกษตรกรไทยมีความอดทน วิริยะอุตสาหะต่อการประกอบอาชีพอันสุจริต มีเกียรติอันน่าภาคภูมิใจ ทั้งนี้การประกวดจะแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 1. การประกวดสารคดีสั้นทางวิทยุความยาวไม่เกิน 5 นาที และสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่า ความภาคภูมิใจ และยกย่องเชิดชูเกษตรกรไทย

   ทั้งนี้ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องบันทึกเสียงไฟล์ดิจิทัลในรูปแบบ MP3 ลงในแผ่นซีดี พร้อมกับพิมพ์บทสารคดีวิทยุหรือบทสปอตวิทยุประกอบด้วย โดยผู้สมัคร 1 ท่าน สามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน


   รางวัลชนะเลิศในประเภทสารคดีวิยุจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท
รางวัลชมเชยมี 2 รางวัลๆ ละ 1,500 บาทพร้อมเกียรติบัตร


ส่วนประเภทสปอตวิทยุรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท
รางวัลชมเชยมี 2 รางวัลๆ ละ 1,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
ทั้งนี้ผู้ชนะรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศในแต่ละประเภทยังได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรด้วย

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 16 มกราคม 2555 ประกาศผลการตัดสินวันี่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ตึกใหม่คณะสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร 75 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สอบถามลายระเดียดหรือส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร 75 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 หรือติดต่อตามเงื่อนไข กติกาต่างๆ และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.infocomm.mju.ac.th หรือโทร 053-873700 ต่อ 109

“มาร่วมพลังปลุกกระแสคนไทยให้กำลังใจเกษตรกรไทย ด้วยการส่งผลงานเข้ามากันเยอะๆ นะครับ!”

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version