ประกาศรับสมัครงาน > ประกาศรับสมัครหน่วยงานภายนอก

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี เปิดรับสมัครงาน 2 อัตรา

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
ด้วยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ซึ่งเป็นองค์กรเอกชน ที่ดำเนินงานด้สนการรณรงค์เพื่อสร้างค่านิยมที่ไม่สูบหรี ในสังคมไทยมาอย่าต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2529 ซึ่งขณะนนี้ได้รับสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ มีความประสงค์ระรับสมัครงานเจ้าหน้าที่เพื่อทำงานในตำแหน่งต่าง

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/new_54/December/Scan-091254.pdf

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version