ฝากข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

หัวข้อ

<< < (3/20) > >>

[1] การประชุมวิ​ชาการระดับ​ประเทศทางด้า​นเทคโนโลยี​สารสนเทศ ครั้งที่ 4 (NCIT 2012)

[2] ม.เกษตรศาสตร์ – แนะนำหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ – (ก.ย. – ต.ค. 54)

[3] ประชาสัมพันธ์ งานไถ่ชีวิต วัว – ควาย ประจำปี ๒๕๕๕ ปีที่ ๒๑

[4] สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปางเปิดรับสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

[5] ขนส่งลำปางร่วมใจเทิดไท้บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 12 สิงหามหาราชินี

[6] **เปิดอบรม Webservice/DatasnapและDVD Trianing Delphi**

[7] ร่วมประกวดสารคดีวิทยุและสปอตวิทยุ “รักไทย รักษ์เกษตร” เงินรางวัลกว่า 30,000 บาท

[8] การประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4 (NCIT 2012)

[9] ร่วมประกวดสารคดีวิทยุและสปอตวิทยุ “รักไทย รักเกษตร” ชิงเงินรางวัลกว่า 30,000 บาท

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version