ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2554-55

หัวข้อ

<< < (4/16) > >>

[1] สำนักงานก.พ.สอบชิงทุนดึงดูดผู้มีศักยภาพประจำปี ๒๕๕๔

[2] ผลสำรวจงานตานก๋วยสลากม.ราชภัฏลำปางเกินคาด

[3] แต่งตั้งที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

[4] แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

[5] มร.ลป.จัดสัมมนาบูรณาการชุมชนรอบ กฟผ.แม่เมาะ

[6] MBA มร.ลป. ร่วมใจไหว้พระ ๙ วัด

[7] สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดีคนใหม่

[8] ม.ราชภัฏลำปางแจ้งกำหนดการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๕๔

[9] แจ้งรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชฯ ปี ๒๕๕๒ และรายชื่อผู้ได้รับใบกำกับเครื่องราช

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version