ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2554-55

หัวข้อ

<< < (3/16) > >>

[1] แจ้งบุคลากรทำบัตรเข้า-ออก มหา’ลัยใหม่

[2] เทคโนฯอุตสาหกรรมฝึกสมาธินศ.ภายในคณะ

[3] ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓

[4] มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางรับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

[5] กองพัฒนานักศึกษาเลื่อนกำหนดการการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป.

[6] สถาบันภาษา จัดอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร CU-TEP

[7] เชิญประกวดโคมลอยเทศกาลยี่เป็ง

[8] เชิญร่วมพิธีเกี่ยวข้าวอินทรีย์

[9] ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรม

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version