การรับสมัครนักศึกษาใหม่/การประกาศผล > การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ม.ราชภัฏลำปางแจ้งการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบเพิ่มเติม

(1/1)

pr.lpru:
ม.ราชภัฏลำปางแจ้งการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบเพิ่มเติม
   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางแจ้งกำหนดการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (รอบเพิ่มเติม) โดยจะดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๒-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ นี้
   รองศาสตราจารย์จำเนียร นันทดิลก รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัย        ราชภัฏลำปาง แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยได้มีการดำเนินการสอบคัดเลือกไปแล้วและมีกำหนดการประกาศผลสอบในวันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๔ และให้มีการรายงานตัวเพื่อเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางในวันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๕๔ ตามลำดับนั้น ล่าสุด  มีนักศึกษาจำนวนมากที่ตกค้างการสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นจำนวนมาก รวมทั้งนักศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกในครั้งที่ผ่านมา ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยจึงมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (รอบเพิ่มเติม) ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษากลุ่มดังกล่าวได้มีโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรหรือสาขาวิชาต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยยังสามารถเปิดรับสมัครได้
   สำหรับกำหนดการในการรับสมัครนั้นทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๒-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ กองบริการการศึกษา ชั้น ๑ อาคารโอฬารฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครในบางสาขาวิชาที่สามารถเปิดรับได้ เช่น ในสาขาที่มีนักศึกษาสละสิทธิและไม่มารายงานตัวครบตามจำนวนที่ประกาศรับ โดยนักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๕๔-๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๓๘๕๐ หรือดูรายละเอียดที่ www.lpru.ac.th

Gclub_IV:
รับทราบค่ะ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gclub,บาคาร่า, แทงบอล,ป๊อกเด้งออนไลน์,คาสิโนออนไลน์

Gclub_pro:
ขอบคุณค่ะ

cocore:
ขอบใจจร้า

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version