ข่าวประชาสัมพันธ์ > New Clipping ประจำปี 2557

กฤตภาคข่าว เดือนตุลาคม 2564 สัปดาห์ที่ 2

(1/1)

krekrit:
กฤตภาคข่าว เดือนตุลาคม 2564 สัปดาห์ที่ 2

นสพ.เอกราช

01 (เอกราช) อธิการบดี มร.ลป. ส่งมอบเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2563
https://mega.nz/file/3YJDFaJL#_Z1vxMlRDJok26GNCOk8u60e_aF2-5LlCZEGpY59qmc

02 (เอกราช) นศ. มร.ลป. ร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2564
https://mega.nz/file/OQxQkaIZ#CQ7C8p8nCxO79gN280oEZjPzigo-MSQU-nUC69TqBKo

03 (เอกราช) มร.ลป. ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัราชภัฏ 8 แห่ง กับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เพื่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting
https://mega.nz/file/HIwClSCI#7-V0HoKy3Y1R0Mndd26RHH65VTd93bqL6yYp1YfebQk

04 (เอกราช) มร.ลป. จัดการประชุมโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเ็ดเสร็จ และแม่นยำ พื้นที่จังหวัดลำปาง
https://mega.nz/file/DUxgmYIY#VtC35pWswbFdPSEopbCaHghoLycGr3NnvfTO_-TN5rE

05 (เอกราช) มร.ลป. ลงนาม (MOU) กับ Guiyang Preschool Edication College
https://mega.nz/file/mI4wgQjA#dQVXzPphhLzmReIoLh51cZ_waq08nT3C672ftq54DMk

06 (เอกราช) มร.ลป. รับการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 เข็มที่ 2
https://mega.nz/file/mNY3SQTT#WV5GdpGrS5Cn5fsWnWMxpRUX9UH_InjuYghU1apbz2w

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version