ข่าวประชาสัมพันธ์ > New Clipping ประจำปี 2557

กฤตภาคข่าว เดือนตุลาคม 2564 สัปดาห์ที่ 1

(1/1)

krekrit:
กฤตภาคข่าว เดือนตุลาคม 2564 สัปดาห์ที่ 1

นสพ.เอกราช

01 (เอกราช) มร.ลป. ประชุมหารือการจัดทำสารานุกรมศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
https://mega.nz/file/ac5CFSrD#AQQJGIJaoJSM3uoDQz76rGi9jxv71BLcU38jCI-4gxo

02 (เอกราช) ชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อม มร.ลป. รับโล่ มาตรฐานระดับเงิน ระดับประเทศ ปี 2563 ในโครงการ Green Youth
https://mega.nz/file/TZ4C3QpQ#BrHYMg7b4AUUKxLbd5rCYfgMqvS_wJfYL-4L_UkjpBc

03 (เอกราช) อธิการบดี มร.ลป. ต้อนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่ออวยพรและรับมอบขนมไหว้พระจันทร์เนื่องในวันไหว้พระจันทร์
https://mega.nz/file/jZYV3Y7b#wpO-4woZ0Dai2MGPo0oDUehgOl33sC-6fa3NfUw9Tm4

04 (เอกราช) นศ. มร.ลป. ได้รับเลือกเป็นบุคคลต้นแบบ TO BE NUMBER ONE
https://mega.nz/file/DA52EK5J#3iTpLTx_kR40-sGHWFgWG3BfG3trUi2X99kTOjlgxOQ

นสพ.เขลางค์นครโพสต์

01 (เขลางค์โพส์) สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศย์
https://mega.nz/file/mA4SxQ6T#p5eW4J_UDxEZkvTXhCvjQrl1T_jwyub9ZvlSVN-zZC4

02 (เขลางค์โพสต์) มร.ลป. มอบโล่ห์รางวัล และเกียรติบัคร แก่ นศ.สาขาวิชาภาษาจีน.pdf
https://mega.nz/file/TQhwGI4b#lRp0aoR0XKef9s7_HS7ZGQwmMgzVHeex3m7HJVKuBg8

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version