ข่าวประชาสัมพันธ์ > New Clipping ประจำปี 2557

กฤตภาคข่าว เดือนกันยายน 2564 สัปดาห์ที่ 4

(1/1)

krekrit:
กฤตภาคข่าว เดือนกันยายน 2564 สัปดาห์ที่ 4

นสพ.เอกราช

01 (เอกราช) มร.ลป. ความรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน Starup Maejo-Phrae 2021
https://mega.nz/file/OZwCVShJ#_Y_-S5XF2O3xgBjs-jF0zKPEAa_aREud_Qf8pNYctjI

02 (เอกราช) รร.สาธิต ม.ราชภัฏลำปาง จัดการประชุมอาจารย์และข้าราชการ
https://mega.nz/file/zZoAHaKT#f3Mr98hcH17qie8u6Z8MXNXYjmkOqnPTvm0HXyzw9Rc

03 (เอกราช) มร.ลป. ร่วมบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
https://mega.nz/file/nB5GiIBZ#LU3gcpMu8JGjQrgx__bnjpdxtkU20G8stVpv1vRPAd4

นสพ.เขลางค์นครโพสต์

01 (เขลางค์โพสต์) รอบรั้วเขลางค์ รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
https://mega.nz/file/fUomUSTb#DjDp6E0iGKDFAwy2MrnlGCSS0fRDfIIWWBR8tHrN1tQ

02 (เขลางค์โพสต์)สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังหัดมร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์
https://mega.nz/file/fdZHCQxB#1_k98yPKr03ftfGJQf8jQK_saLXK9kDqR-Me8yuKhIA

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version