ข่าวประชาสัมพันธ์ > New Clipping ประจำปี 2557

กฤตภาคข่าว เดือนกันยายน 2564 สัปดาห์ที่ 3

(1/1)

krekrit:
กฤตภาคข่าว เดือนกันยายน 2564 สัปดาห์ที่ 3

นสพ.เอกราช

01 มร.ลป.ร่วมประชุมหารือเตรียมการจัดงาน มุทิตาจิตประจำปีงบประมาณ 64
https://mega.nz/file/zB5m0YQY#mGCVUoHz2P0XIg-yyUYF_Obcr4G9IXRSkk7a0UIIoNE

02 อธิการบดี มร.ลป. พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ รับการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19
https://mega.nz/file/vAx2DSDA#7YijEFA4mLRwsP3iLsRu_FFblm7FoYGXHr9Yn1cJny4

03 มร.ลป. รัการตรวจติดตาม และประเมินผลโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของจังหวัดลำปาง
https://mega.nz/file/DRJzRQrb#wnUxL-xjC5XoA0oaUBthQt0PhU62F64HakQgnIYzhRI

04 มร.ลป. จัดโครงการกิจกรรมพัฒนารายวิชาทักษะวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 2
https://mega.nz/file/nVBFSQKK#8aYqbyIi5IzgyeXZwYvuTQPCaj930csL7aU99ZjZ0eI

05 มร.ลป. ร่วมประชุมหารือการทำงานด้าน อววน. พัฒนาจังหวัดร่วมกับหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไปด้วยกัน
https://mega.nz/file/7EhgRYIL#ZSbYOSL0jNOdIWdYKmCe48JETOSWZltiOP3isF_66eo

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version