ข่าวประชาสัมพันธ์ > New Clipping ประจำปี 2557

กฤตภาคข่าว เดือนกันยายน 2564 สัปดาห์ที่ 2

(1/1)

krekrit:
กฤตภาคข่าว เดือนกันยายน 2564 สัปดาห์ที่ 2

นสพ.เอกราช

01 มร.ลป. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานและองค์ความรู้นวัตกรรมทางสังคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเชิงพื้นที่แลันวัตกรรมทางสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
https://mega.nz/file/nZ4UBYjS#hiW33IlHLHp6rzAS24TSnMoaMUQYJbtTIjb3YH9Rjwk

02 U2T มร.ลป. ตำบลวังเงิน มอบความห่วงใยสร้างความปลอดภัยชุมชนป้องกัน COVID-19
https://mega.nz/file/aVgixCCS#wwtEwmt1akwJ7Jo6ipDiJd37gRwuUc46hINK9Z3Yipk

03 U2T ต.ทุ่งฝาย จัดเวทีชี้แจงวัตถุประสงค์ในการทำโครงการ
https://mega.nz/file/aJIjwYKB#X_EvLY8O4SuD9vlsAkoJ7ZVqXCvZRT2WJka9PJZEdYw

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version