ข่าวประชาสัมพันธ์ > New Clipping ประจำปี 2557

กฤตภาคข่าว เดือนกันยายน 2564 สัปดาห์ที่ 1

(1/1)

krekrit:
กฤตภาคข่าว เดือนกันยายน 2564 สัปดาห์ที่ 1

นสพ.เอกราช

01 คณธวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จัดงานวิทยาศาสตร์ นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง 64
https://mega.nz/file/3IAxWSaK#Q3ZDrAj_OOVkDV9Qki9sh4q7MJCjK0x28eeG1ISElAE

นสพ.เขลางค์นครโพสต์

01 ทีมงาน U2T มร.ลป. ตำบลนาโป่ง ร่วมกับงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักปลัด อบต.นาโป่ง จัดอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพงานบริการและสร้างรายได้ให้แก่สตรี
https://mega.nz/file/GdxCAILK#0TTfY92Ag4NeWraDbMUQCIh_OE8ZtOEjUcqB9jAaH_U

02 U2T มร.ลป. ตำบลสมัย จัดกิจกรรม การอบรมเชิงปฏบัติการเกียวกับสมุนไพร
https://mega.nz/file/SJoQQCjQ#h77Ry7HfUYzf98RvVnVurSBqkMzDE-fy2bbyWFqLoeE

03 ประชุมคณธกรรมการฝ่ายพิธีการ เตรียมความพร้อมการจัดงานครบรอบ 50 ปี มร.ลป.
https://mega.nz/file/PUhwCYLK#t7xi-gQgBNMxG1gZFrjbLPIDUWPb5KREYDgpAE5dkC0

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version