ข่าวประชาสัมพันธ์ > New Clipping ประจำปี 2557

กฤตภาคข่าว เดือนสิงหาคม 2564 สัปดาห์ที่ 4

(1/1)

krekrit:
กฤตภาคข่าว เดือนสิงหาคม 2564 สัปดาห์ที่ 4

นสพ.เอกราช

01 ทีมงาน U2T ตำบลนาโป่ง และ อบต.นาโป่ง ร่วมกับชาวบ้านบ้านสันหลวง จักโครงการจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้านและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
https://mega.nz/file/ndpGQS5a#u8TalgahLPJ3bbGPjnyTeSSFT1wJLu572dw2EpnpfjM

02 มร.ลปร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมบรรยายเสวนาออนไลน์นานาชาติ Summer Short Course 2021 Tarlac AgricuLtural University
https://mega.nz/file/3AQDzApT#XmHDnz83wDiiNIK0jIgB_fTkp-S1vzYSuIOeJKVKDBI

03 U2T มร.ลป. ตำบลลี้ จัดกิจตกรรมส่งเสริมคุณภาพเด็กและเยาวชน
https://mega.nz/file/Ddh20CjT#YXnMqw-HemlmpkRqi4RMLvCExOYZizxSqG-2TuFpd6Y

04 คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จัดงาน วิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง 64
https://mega.nz/file/aVJjiICa#S8SyNxAXgdPzkWkPtaCFmGvU--2NQPbHgMAt8cotR_4

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version