ข่าวประชาสัมพันธ์ > New Clipping ประจำปี 2557

กฤตภาคข่าว เดือนสิงหาคม 2564 สัปดาห์ที่ 3

(1/1)

krekrit:
กฤตภาคข่าว เดือนสิงหาคม 2564 สัปดาห์ที่ 3

นสพ.เอกราช

01 กพน. มร.ลป. จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม 2564
https://mega.nz/file/WUgUjCya#e4qhw1LpVTOmKyBmet52OX8XTl7w6Jee7Le61YjG3Uc

02 สโมสร นศ. คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการวิทย์จิตอาสานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ปลูกพืชสมุนไพรและพืชสวนครัว
https://mega.nz/file/3UJTBSBK#EZt_EQ3AUjOdB9wck1q_mmjf-yzN7uy_WPlW3cinNrU

03 คณธครุศาสตร์ มร.ลป. จัดโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
https://mega.nz/file/KIZDnKgR#FvXp-7pdQVyhLqRnuyQbex9dzqUTgrY2XYbfbyqBR2g

04 กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป. จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและการประกวดบุคลิกภาพ LPRU SMART PROJECT
https://mega.nz/file/zAgQHAQL#O26mZLDWzY1W6RNkFOTjo_Ztr9pTJVsTXCOLq796GJU

05 มร.ลป. ร่วมประชุมหารือสร้างความเข้าใจ การเตรียมการดูแลนักศึกษา เข้าพื้นที่จังหวัดลำปาง เฝ้าระวังป้องกัน COVID-19
https://mega.nz/file/HRhAFAwJ#ytZx-flulQFuBnieEzcaA8cQOhmms8NAVmbW7k2MbjA

06 มร.ลป.ลงนาม MOU กับ บ.ซ๊พี ออลล์ จำกัด (มาหาชน)
https://mega.nz/file/zdhwgQLC#FxpKa8Ok3wr-7YUUEA7sQUwNh1S77hGTjRJqC86V3Wg

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version