การรับสมัครนักศึกษาใหม่/การประกาศผล > การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

มร.ลป รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 3

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
มร.ลป รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 3 (เพิ่มเติม)
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ ๓ (เพิ่มเติม) นั้น เนื่องจากมีนักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาจำนวนมาก มหาวิทยาลัยจึงขยายเวลาการรับสมัครและกำหนดวันสอบคัดเลือกเพิ่มเติมดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม กำหนดการต่างๆทั้งศูนย์ลำพูนและลำปาง

http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=1111

Gclub____:
รับทราบค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version