การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

หัวข้อ

<< < (2/2)

[1] การรับนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)

[2] ใบสมัครเรียนต่อที่ราชภัฏลำปาง ซื้อหรือดาวน์โหลดได้จากที่ไหนบ้างคะ?

[3] มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (เพิ่มเติม)ปีการศึกษา 2553

[4] มร.ลป ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพิ่มเติม รอบ 3

[5] มร.ลป แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทุกคน

[6] มร.ลป ประกาศการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

[7] การเปิดรับสมัคร

[8] ม.ราชภัฏลำปางรับสมัคร นศ.ภาคกศ.บป. เรียนเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์

[9] แจ้งผู้ไม่มารายงานตัว 20 พ.ค. ให้มารายงานตัว 21 พ.ค. ถึง 12.00 น.

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version